Het project

Het huis My Wish heeft als doel jonge volwassenen met een lichte handicap te begeleiden bij hun overgang naar meer autonomie.

Het huis My Wish is opgevat als een overgangsplek,

een springplank naar andere levensprojecten.

De duur van het verblijf hangt af van de behoeften van elke bewoner.

De visie van het project is opgebouwd rond de volgende waarden:

Socialisatie

Begeleiding bieden in het samenleven en het delen van ervaringen.
De mogelijkheden en complementariteit van iedereen ontdekken.

Onthaal, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

De bewoners stap voor stap begeleiden om zich thuis te voelen op hun woonplek en bij de dagelijkse taken, de initiatieven die ze nemen en hun projecten.

Partnerships

De ondersteunende netwerken van elke bewoner leren kennen en ontwikkelen.