Het team

  • Het team omvat drie personen:
  1. De projectmanager staat in voor de visie van het project en ondersteunt het team bij het begeleidingswerk.
  2. De ‘interne’ begeleider staat de bewoners bij in alle aspecten van het dagelijkse leven in het huis.
  3. De ‘externe’ begeleider ondersteunt de bewoners bij alles wat ze buitenshuis ondernemen.
  • In de studio op de benedenverdieping woont een student-huurder. In partnership met 1 Toit 2 Âges is hij tijdens de week ’s nachts aanwezig, helpt hij bij het tijdig opstaan indien nodig en is hij een tussenpersoon voor het team.
  • Het project My Wish is ook afhankelijk van het werk en de inzet van de raad van bestuur en van externe partners.